Gạo ruộng rươi đặc biệt được sản xuất trên những cánh đồng nuôi rươi ven biển – đảm bảo độ sạch và an toàn, cũng như dưỡng chất cho hạt gạo.

56.000 260.000