Cảm thấy vô cùng biết ơn. Niềm tin và động lực đang gia tăng rõ rệt cả nhà ạ !


2 thoughts on “Hệ quả của việc mang cơm nắm, bánh giò đi giao lưu là 500 nắm cơm nấu bằng gạo lứt tím Rueco đã được chắp cánh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *