“Hữu xạ tự nhiên hương” ?- GAỌ RUỘNG RƯƠI??? ai đã một lần biết tới nhất định sẽ yêu thương lâu dài…???

Vẫn chưa kịp biết người viết bài này là fan của Gạo Rươi từ khi nào. Nhưng những gì anh cảm nhận trong bài viết khiến người làm dự án như càng được tiếp thêm nguồn động viên mới. Cảm ơn anh rất nhiều !
http://emdep.vn/nhip-song/de-an-gao-sieu-sach-nha-giau-viet-lung-mua-gao-ruong-ruoi-gia-dat-gap-3-lan-gao-thuong-20170818100410722.htm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *