Rươi khi còn trong lòng đất dài là thế, ngoi lên mặt nước chỉ còn lại bấy nhiêu. Phần cơ thể nằm lại trong lòng đất như là một sự hữu ý của tự nhiên, cây lúa trồng ở đây nhờ vậy được tặng thêm nguồn sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *