Sự cải tiến của khoa học và công nghệ đã và đang giúp giải phóng phần lớn sức lao động của con người. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người sẽ phải tiến hóa chính mình để tạo ra những công việc hoàn toàn mới trong tương lai.

https://www.youtube.com/attribution_link?a=LxYoNu1KWoo&u=%2Fwatch%3Fv%3DbI1oFh0LW0E%26feature%3Dshare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *