Rươi là một loại thủy sản có giá trị cao, đắt gấp nhiều lần tôm, cá. Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra một giải pháp công nghiệp nào để nuôi được. Điều này là may hay không may cho người tiêu dùng ?
Cả nhà nhớ xem phát lại trên VTV1 vào 8h40 tối nay trong chương trình NÓI KHÔNG VỚI THỰC PHẨM BẨN nhé !

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) – 24/11/2017

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) ngày 24/11/2017 với nội dung: Khai thác rươi tự nhiên năng Suất cao qua cải tạo đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *