Mới đây, Đại sứ Nadav Eshcar có bài nói chuyện trong Diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân đối với phong trào khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới diễn ra trong ngày 30/11. Bài nói chuyện của Đại sứ với chủ đề “Hệ sinh thái trong nông nghiệp của Israel”.

Israel với 2% dân số sản xuất nông nghiệp mà 70% sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra được xuất khẩu là nhờ sự liên kết chặt chẽ và tương hỗ của các thành phần của hệ sinh thái bao gồm chủ trang trại, khối doanh nghiệp, chính quyền từ cấp địa phương đến Trung ương, và các Viện nghiên cứu nổi bật là Viện nghiên cứu Volcani và các viện trường khác.

Gạo Ruộng Rươi cũng đang được đặt trong một hệ sinh thái đúng như vậy, cho nên bất cứ một hành vi vi phạm nào được phát hiện ra cũng đều khiến những mắt xích trên cùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự ràng buộc này khiến từng khâu dù nhỏ nhặt cũng phải rất cẩn trọng.

Nếu đẩy mạnh nông nghiệp của chúng ta theo đường hướng này, nhất định sẽ từng bước nâng tầm sản phẩm nông nghiệp của VN lên, sánh ngang với các sản phẩm nông nghiệp của Israel – luôn đạt những tiêu chuẩn khắt khe nhất, có thể xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *