CÓ CẦU THÌ ẮT CÓ CUNG
Thị trường từ khi xóa bỏ chế độ tem phiếu mậu dịch đã luôn là như vậy.
Suốt mấy năm gần đây đâu đâu cũng thấy sự oán thoán của người tiêu dùng về thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, sự xuống cấp về đạo đức kinh doanh…

Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải ngẫm lại một chút: điều gì khiến cho những thứ ấy có cơ hội xuất hiện và tồn tại? Liệu có phải chỉ xuất phát từ duy nhất lòng tham của người sản xuất kinh doanh ? Thế người tiêu dùng chúng ta có tham không ?

Chúng ta có từng mong muốn thực phẩm trông phải thật tươi ngon bắt mắt ? chúng ta có từng lùng sục những loại gạo khi nấu xong phải thơm nức, trắng tinh, dẻo ngọt ? Chúng ta có khi nào quan tâm tìm hiểu những loại như vậy tồn tại trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phân bón,.. ra sao ? và chúng ta có luôn mong muốn giá thành phải thật hạ ?….

Tất nhiên chúng ta luôn có xu hướng vươn tới những điều tốt đẹp hơn, điều đó là chính đáng, và nhờ có những đòi hỏi chính đáng ấy mà XH mới phát triển.
Tuy nhiên chúng ta sẽ cần cân nhắc trong một sự hợp lý của hiểu biết để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ sự phát triển bền vững của toàn xã hội
https://www.facebook.com/ThoiSuNongNews/posts/1918826088149315

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *