Năm mới kính chúc anh, chị sức khoẻ dồi dào, gia đạo bình yên, sự nghiệp hanh thông, và đặc biệt tăng trưởng tình yêu thương với cuộc sống.
Sang năm mới, GẠO RUỘNG RƯƠI sẽ gắng hết sức để phục vụ các anh chị tốt hơn, tốt hơn nữa !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *